FIŞĂ  SERVICE

  

Client:..............................................................................................................................................

 Nr. Telefon:....................................................................................................................................

 Curierul cu care are loc expediţia:............................................................................................................................

 Nr şi data facturii (în cazul garanţiei):......................................................................................................................

 Denumire utilaj, Marca, Cod şi serie:.......................................................................................................................

 

Maşina este predată împreună cu următoarele accesorii: ........................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 Descrierea defectului: ..............................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 Vă rugăm ca pentru maşina de mai sus, să efectuaţi următoarele lucrări:

 

        1.Repararea in  garanţie (certificatul de garanţie este anexat împreună cu o copie a facturii de achiziţie şi sunt respectate condiţiile acordării garanţiei. În cazul pierderii garanţiei, se aplică punctele 2 si 3, conform hotărârii clientului.

        2.Diagnosticarea şi stabilirea unui deviz.

        3.Repararea maşinii.

        4.Întreţinerea şi revizia maşinii. Valoarea acestei operaţii este în funcţie de tipul maşinii.

  Avem rugămintea ca nainte de a trimite Masina la service sa ne trimiteţi acest formular prin fax -0232/262095, sau prin e-mail [email protected] pentru a stabili de comun acord datele expediţii.