FIȘĂ SERVICE  

Client:.............................................................................................................................…....…………………...........

 Nr. telefon:..............................................................................................................……………………......................

 Curierul cu care are loc expediţia:............................................................................................................................

 Nr. şi data facturii (în cazul garanţiei):......................................................................................................................

 Denumire utilaj, marca, cod şi serie:.......................................................................................…...............................

 Maşina este predată împreună cu următoarele accesorii: .......................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................…...........

 Descrierea defectului: ..............................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 Vă rugăm ca pentru maşina de mai sus, să efectuaţi următoarele lucrări:

  1. Repararea in  garanţie (certificatul de garanţie este anexat împreună cu o copie a facturii de achiziţie şi sunt respectate condiţiile acordării garanţiei. În cazul pierderii garanţiei, se aplică punctele 2 si 3, conform hotărârii clientului.
  2. Diagnosticarea şi stabilirea unui deviz.
  3. Repararea maşinii.
  4. Întreţinerea şi revizia maşinii. Valoarea acestei operaţii este în funcţie de tipul maşinii.

Avem rugămintea ca înainte de a trimite masina la service sa ne trimiteţi acest formular prin fax 0232/262095 sau prin e-mail la office@tehnoplusgrup.ro pentru a stabili de comun acord datele expediţiei.